සිංහල தமிழ் English
Medium_17

சஷீந்திர ராஜபக்ஷ

இராஜாங்க அமைச்சர் - நீர்ப்பாசன

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மொனராகலை மாவட்டம்

[email protected]

055 2055539 [email protected]

சுருக்கம்

#159

மொத்த தரவரிசை

#96

கட்சி தரவரிசை

64

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-12 (2023-07-07) Written Question- Response Page 8
304-12 (2023-07-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
304-12 (2023-07-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
304-5 (2023-06-20) Written Question- Response Page 26
304-5 (2023-06-20) Written Question- Response Page 12
304-5 (2023-06-20) Oral Contribution Page 14
304-5 (2023-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
304-5 (2023-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
302-9 (2023-04-04) Oral Contribution Page 35
302-9 (2023-04-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-06-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 3/1, 1st Lane, Nanda Mawatha, Nugegoda. & No.219, Pothuvil Road, Monaragala.
Office: இல. 1/3, நந்த மாவத்தை, முதலாம் ஒழுங்கை, நாவல வீதி, நுகேகொட.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 055 2055539
Office: 011 2034351 / 077 7587750
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sanjeewa Wijekoon
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7959391
தொலைபேசி: 011 2034351

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.