සිංහල தமிழ் English
Medium_radikrishnan

வீ. இராதாகிருஷ்ணன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, நுவரெலியா மாவட்டம்

077 7883943 [email protected]

071 788394 [email protected]

சுருக்கம்

#77

மொத்த தரவரிசை

#32

கட்சி தரவரிசை

47

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 65
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
295-02 (2022-08-09) Adjournment Motion Type 2 Page 31
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 59
292-03 (2022-05-19) Adjournment Motion Type 2 Page 40
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution - Core Statements Page 49
291-05 (2022-05-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35
291-02 (2022-04-20) Oral Contribution Page 69
291-02 (2022-04-20) Oral Contribution Page 75

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1952-01-08
பாலினம்: Male
கல்வி
School: Holy trinity, Nuwara Eliya - Primary
School 2: St. Peters, Colombo
School 3: St. Josephs, Maradana
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-10-07 - 2015-06-26
Icon_1202 மலையக மக்கள் முன்னணி,
2010-04-22 - 2010-10-07
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 689/2, Major General Larry Wijeratne Mw, Pelewatte, Battaramulla. & No. 42, Church Rd, Nuwaraeliya.
Office: இல. 42, தேவாலய வீதி, நுவரெலியா.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7883943
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 071 788394
Office: 052 2222942
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. T. Janarthan
Email:
கைபேசி: 076 0109602
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.