සිංහල தமிழ் English
Medium_alles

Tiran Alles

Member of Parliament (MP)

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), From National List

[email protected]

0112698958 [email protected]

SUMMARY

#228

Overall Rank

#147

Party Rank

1

Times

Participated in parliament

1

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-03-06
Gender: Male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Address
Residence: No 345/33 Kuruppu Lane Colombo 08.
Office: No.99/6 Rosmead Place Colombo 07
Email
Personal: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0112698958
Office: 0112695047 / 0777000777
Secretary Contact Information
Name: Mr. Sanath Pinnaduwa
Email: [email protected]
Mobile: 0777350035
Telephone: 0112699699

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.