සිංහල தமிழ் English
Medium_dhilbeen

Kulasingam Dhileeban

Member of Parliament (MP)

Icon_party

Eelam People's Democratic Party (EPDP), from the Vanni district

077-2737638 / 076-90 [email protected]

011-2503467 / 077-6884651 [email protected]

SUMMARY

#203

Overall Rank

#2

Party Rank

14

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
281-08 (2021-02-10) Point of Order - Other
Page 65
281-04 (2021-01-08) Petitions
Page 6
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 136

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1979-05-22
Gender: Male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_party Eelam People's Democratic Party (EPDP),
Contact
Address
Residence: No 9/3 Station Road, Bambalapitiya, Colombo 04/ No 03, Station Road, Vairavapullyankulam, Vavuniya
Office: DCC Office, Vavuniya South, Divisional Secretariat, Mannar Road, Vavuniya
Email
Personal: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077-2737638 / 076-90
Telephone
Residence: 011-2503467 / 077-6884651
Office: 024-2228844 / 024-2226688
Secretary Contact Information
Name: Mr. Somasundaram Sivaganasundaram
Email: [email protected]
Mobile: 077-9864613
Telephone: 024-2228844 / 024-2226688

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.