සිංහල தமிழ் English
Medium_rahuman

Mujibur Rahuman

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Colombo district

112335613 / 118335613 [email protected]

SUMMARY

#12

Overall Rank

#7

Party Rank

107

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 62
283-01 (2021-05-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 111
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 23
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 24
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 38
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-04-16
Gender: male
Education
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112335613 / 118335613
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.