සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana

Ramesh Pathirana

Minister - Education & Plantation Industries

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Galle district

0777743187 [email protected]

0912248505 [email protected]

SUMMARY

#73

Overall Rank

#35

Party Rank

74

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 56
282-13 (2021-04-21) Notification Page 6
282-12 (2021-04-20) Notification Page 6
282-10 (2021-04-08) Written Responses Page 66
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
282-08 (2021-04-06) Written Question- Response Page 11
282-03 (2021-03-23) Notification Page 6
281-07 (2021-02-09) Petitions
Page 8
281-07 (2021-02-09) Question by Private Notice – Response Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1969-05-12
Gender: Male
Education
School: Richmond College, Galle
Undergraduate: MBBS, University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Address
Residence: 322/11A, Saraswathi Estate, Uthuwankanda Road, Thalawathugoda / Silverien, Kithulampitiya, Galle
Office: 11th Floor, Sethsiripaya Stage II, Battaramulla
Email
Personal: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777743187
Telephone
Residence: 0912248505
Office: 0112186258
Secretary Contact Information
Name: Mr. Chinthaka Priyantha Liyanage
Email: [email protected]
Mobile: 0773481060
Telephone: 0715995570

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.