සිංහල தமிழ் English
Medium_7

G. G. Ponnambalam

Member of Parliament (MP)

Icon_congress

Ahila Ilankai Thamil Congress (AITC), from the Jaffna district

[email protected]

021-2223739 / 011-2581677 [email protected]

SUMMARY

#56

Overall Rank

#2

Party Rank

78

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 139
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 56
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 35
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 34
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 37
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 53
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
282-01 (2021-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
281-07 (2021-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-01-16
Gender: Male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress Ahila Ilankai Thamil Congress (AITC),
Contact
Address
Residence: "Gitanjali" No 43, 3rd Cross Street Jaffna / "Gitanjali" Non 15, Queens Road, Colombo 03
Office: "GITANJALI" No. 43, 3rd Cross Street Jaffna
Email
Personal: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 021-2223739 / 011-2581677
Office:
Secretary Contact Information
Name: Ms. H.T.B.N. Angelo
Email: [email protected]
Mobile: 077-2602107
Telephone:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.