සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

Ranjith Madduma Bandara

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), From National List

552277489 / 555672634 [email protected]

SUMMARY

#89

Overall Rank

#34

Party Rank

34

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
281-09 (2021-02-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
281-09 (2021-02-11) Point of Order - Other
Page 51
281-09 (2021-02-11) Point of Order - Other
Page 50
281-08 (2021-02-10) Oral Contribution Page 46
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
280-13 (2020-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
280-13 (2020-12-07) Written Question - Supplementary Question Page 18
280-13 (2020-12-07) Written Question Page 17
280-10 (2020-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
280-10 (2020-12-03) Point of Order - Other
Page 44

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1954-08-25
Gender: male
Education
School: Madagama Vidyalaya
School 2: Ananada College Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 552277489 / 555672634
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.