සිංහල தமிழ் English
Medium_wijerathna

Rohini Kumari Wijerathna

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Matale district

662055440 / 662255400 [email protected]/ [email protected]

SUMMARY

#33

Overall Rank

#15

Party Rank

69

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-01 (2021-05-04) Petitions
Page 75
283-01 (2021-05-04) Petitions
Page 75
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 42
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 21
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 24
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 20
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 22
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 21
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 54
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-12-12
Gender: female
Family Political Engagement: Sanjeewa Kaviratne; member of the Central Provincial Council and member of Parliament
Education
School: Laggala Pallegama Central College, Matale
School 2: Sri Sanghamiththa Girls College, Matale
School 3: Swarnamali Girl's College Kandy, and Kandy Girl's High School
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 662055440 / 662255400
Email: [email protected]/ [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.