සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapuththiran

Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam

Member of Parliament (MP)

Icon_itak

Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK), from the Batticaloa district

0722888801 [email protected]/ [email protected]

SUMMARY

#21

Overall Rank

#2

Party Rank

78

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 45
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 135
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution Page 137
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 16
282-12 (2021-04-20) Adjournment Question Page 71
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 17
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 16
282-11 (2021-04-09) Written Question - Supplementary Question Page 28
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1990-09-20
Gender: male
Education
School: Trinity College, Kandy
Undergraduate: Bachelor's in Commerce, University Of Southern Queensland
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK),
Contact
Telephone: 0722888801
Email: [email protected]/ [email protected]
Website: www.shanakiyan.com

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.