සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන් / විශ්ලේෂණ

Medium_jason-blackeye-krwfiwpqbq8-unsplash

5 months ago by Manthri.lk Research Team under විශ්ලේෂණ

නිවැරදි පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැලැස්මක් : කල් තැබීමේ විවාදය (2022/02/08)

2022 පෙබරවාරි 08 වන දින, නිවැරදි පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැලැස්මක් පිළිබඳව කල් තැබීමේ යෝජනාවක් පැවැත් වුණා. මෙම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබු...

Medium_thumbnail

8 months ago by Manthri.lk Research Team under විශ්ලේෂණ

පොහොර ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2021/10/21)

21 ඔක්තෝම්බර් 2021 දින කාබනික කෘෂි කර්මාන්තයට ක්ෂණිකව යොමුවීමේ ගැටළු, කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන එනු ලැබුවා. මෙම...

Medium_motion

12 months ago by Manthri.lk Research Team under විශ්ලේෂණ

ශී‍්‍ර ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසභංග යෝජනාවල පසුබිම සහ ඉතිහාසය

බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතාට එරෙහිව විපක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් කර තිබූ විශ්වාසභංග යෝජනාව අද පරාජයට පත්වුනේ, යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 61කුත්, විපක...

Medium_3

over 1 year ago by Manthri.lk Research Team under විශ්ලේෂණ

උසස් අධ්‍යාපන වරම් ලැබීමට දිගු කාලයක් බලා සිටීමට සිදුව තිබීම ගැන සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2020/10/07)

2020 ඔක්තෝම්බර් 07 වෙනිදා, මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා අ.පො.ස. සා.පෙ. හා උ.පෙ. විභාගයෙන් පසුව විශ්ව විද්‍යාලයට&nb...

Medium_phone

almost 2 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අගෝස්තු මස පැමිණීම

Full list of MPs attendance for the month of August 2020. MP Name Aug 20, 2020 Aug 21, 2020 Aug 27, 2020 Aug 28, 202...

Medium_2

almost 2 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ඡන්දයට ඉදිරිපත්වූ හිටපු මන්ත්‍රීවරු 198න්  77කට පාර්ලිමේන්තු වරම් අහිමි වේ  

  Complete list of former MPs who lost their seat by party and district: DISTRICT PARTY MPs lost their seat Ampar...

Medium_phone

almost 2 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

Former MPs of the 8th Parliament Who Have Been in Multiple Parliaments

1978 – 2019 there were 8 parliaments in Sri Lanka MPs who were in all 8 parliaments - 5 Lakshman Senewiratne -UPFA John Amarathun...

Medium_phone
Medium_phone

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.