සිංහල தமிழ் English
Medium_silwa

Harsha de Silva

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Colombo district

112597769 / 112806769 [email protected]/ [email protected]

SUMMARY

#3

Overall Rank

#2

Party Rank

143

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 56
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
283-01 (2021-05-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 86
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 13
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 54
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 58
282-12 (2021-04-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 79
282-12 (2021-04-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 34
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-08-30
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BA, Truman State University, USA
Postgraduate: PhD, University of Missouri
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112597769 / 112806769
Email: [email protected]/ [email protected]
Website: www.harshadesilva.info

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.