සිංහල தமிழ் English
Medium_alawathuwala

J. C. Alawathuwala

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Kurunegala district

777530448 / 778844933 [email protected]

SUMMARY

#26

Overall Rank

#10

Party Rank

64

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 115
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 12
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 59
282-08 (2021-04-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 34
282-08 (2021-04-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 43
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 72

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1966-02-18
Gender: male
Education
School: Kandy Weluwana Maha Vidyalaya
School 2: D.S. Senanayake College
School 3: Diploma in International Affairs
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 777530448 / 778844933
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.