සිංහල தமிழ் English
Medium_kiriella

Lakshman Kiriella

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Kandy district

812203008 / 813848600 [email protected]

SUMMARY

#28

Overall Rank

#12

Party Rank

167

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 12
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
283-01 (2021-05-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 108
283-01 (2021-05-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 79
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 10
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 6
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 31
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 29
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1948-02-02
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 812203008 / 813848600
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.