සිංහල தமிழ் English
Medium_nishantha

Piyal Nishantha De Silva

Minister - Women and Child Development, Pre-schools and Primary Education, School Infrastructure and Education Services

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Kalutara district

342270540 [email protected]

SUMMARY

#98

Overall Rank

#49

Party Rank

25

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 110
282-08 (2021-04-06) Written Question- Response Page 8
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
282-08 (2021-04-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
282-05 (2021-03-25) Question by Private Notice – Response Page 27
282-01 (2021-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 136
282-01 (2021-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 139
281-07 (2021-02-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 85
280-16 (2020-12-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 68
280-14 (2020-12-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-06-30
Gender: male
Education
School: K/Kaluwamodara Primary School, Aluthgama
School 2: Aluthgama National School
Undergraduate:
Postgraduate:
Professional Qualifications: Teaching course, distance learning from Ministry of education
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 342270540
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.