සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem

Rauff Hakeem

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Kandy district

112436752 [email protected]

SUMMARY

#49

Overall Rank

#21

Party Rank

54

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 42
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 13
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 52
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
282-09 (2021-04-07) Adjournment Motion Type 2 Page 53
282-05 (2021-03-25) Written Question Page 71
281-11 (2021-02-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
281-10 (2021-02-12) Oral Contribution - Core Statements Page 37
281-09 (2021-02-11) Oral Contribution Page 28

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-04-13
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112436752
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.