සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem

රවුෆ් හකීම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_sjb

සමගි ජන බලවේගය, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

07773401717 [email protected]

          [email protected]

සාරාංශය

#39

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#17

පක්ෂයේ ශේණිය

79

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 42
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 52
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 13
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
282-09 (2021-04-07) Adjournment Motion Type 2 Page 53
282-05 (2021-03-25) Written Question Page 71
281-11 (2021-02-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
281-10 (2021-02-12) Oral Contribution - Core Statements Page 37
281-09 (2021-02-11) Oral Contribution Page 17

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1960-04-13
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_sjb සමගි ජන බලවේගය,
Contact
Address
Residence: 51, Vauxhall Lane, Colombo 2
Office: 263, Galle Road, Colombo 3
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 07773401717
දුරකථනය
Residence:
Office: 112436752
Secretary Contact Information
Name:
ඊමේල්:
Mobile:
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.