සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_fgpqeihvcaawhmp
Medium_english
Medium_ms-e169
Medium_thumbnail
Medium_thumbnail
Medium_thumbnail
Medium_rhumbnail
Medium_thumbnail
Medium_thumbnail

3 months ago by Manthri.lk Research Team under විශ්ලේෂණ

පොහොර ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2021/10/21)

21 ඔක්තෝම්බර් 2021 දින කාබනික කෘෂි කර්මාන්තයට ක්ෂණිකව යොමුවීමේ ගැටළු, කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන එනු ලැබුවා. මෙම...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.