සිංහල தமிழ் English
Medium_naseer

Naseer Ahamed

Minister - Environment

Icon_slmc

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), from the Batticaloa district

0773810381 [email protected]

0652240222 [email protected]

SUMMARY

#189

Overall Rank

#1

Party Rank

9

Times

Participated in parliament

4

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 72
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
280-02 (2020-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Gender: Male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_slmc Sri Lanka Muslim Congress (SLMC),
Contact
Address
Residence: 232 main street eravur 6
Office: 53 Vauxhall lane Colombo 2
Email
Personal: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0773810381
Telephone
Residence: 0652240222
Office: 0112809144
Secretary Contact Information
Name: Mr Sarooj Seyed Mohomed
Email: [email protected]
Mobile: 0773815316
Telephone: 0112809144

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.