සිංහල தமிழ் English
Medium_yas

නසීර් අහමඩ්

අමාත්‍ය - පරිසර

Icon_slmc

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

0773810381 [email protected]

0652240222 [email protected]

සාරාංශය

#189

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

9

Times

නියෝජනය කළ වාර

4

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 72
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
280-02 (2020-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_slmc ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය,
Contact
Address
Residence: 232 main street eravur 6
Office: 53 Vauxhall lane Colombo 2
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0773810381
දුරකථනය
Residence: 0652240222
Office: 0112809144
Secretary Contact Information
Name: Mr Sarooj Seyed Mohomed
ඊමේල්: [email protected]
Mobile: 0773815316
දුරකථනය: 0112809144

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.