සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardena

Dinesh Gunawardena

Minister - Public Administration, Home Affairs and Local Government & Provincial Councils

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Colombo district

0777239446 [email protected]

          [email protected]

SUMMARY

#16

Overall Rank

#6

Party Rank

520

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 33
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 12
283-01 (2021-05-04) Notification
Page 78
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution Page 78
283-01 (2021-05-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 82
283-01 (2021-05-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 80
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 14
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 12
282-14 (2021-04-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 5
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-02-03
Gender: Male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Address
Residence: No. 84 Kirulapone Avenue, Colombo 05
Office: "Republic Building Colombo 01 Office of the Leader of the House of Parliament, Sri Jayawardenepura Kotte"
Email
Personal: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0777239446
Telephone
Residence:
Office: 0112430221
Secretary Contact Information
Name: Mr. Amarananda Abeygunasekara
Email: [email protected]
Mobile: 0773683171
Telephone: 0112458274

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.