සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Manthri.lk.270x220
Medium_2zxqtlv

over 9 years ago by Manthri.lk - Research Team Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ කාන්තා නියෝජනයේ දුර්වලත්වය

දකුණු ආසියාතික කලාපය තුළ රාජ්‍ය තන්ත‍්‍රයේ කාන්තාවන් ඉහළ පරිපාලන ධූර දැරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කිරීමේදී ශී‍්‍ර ලංකාව ඉතා ප&...

Medium_logo

over 9 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (27/01/2014 - 01/02/2014)

http://goo.gl/5Ko4t2 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 9 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (20/01/2014 - 26/01/2014)

http://goo.gl/KaWsSY මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Manthri.lk.270x220

over 9 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ජාතික ලැයිස්තුවෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු වේ ද?

- ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාකාරීත්වය 25%කින් ඉහළ ය.  - විරුද්ධ පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරු දෙගුණයක...

Medium_logo

over 9 years ago by Mantri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (13/01/2014 - 19/01/2014)

http://goo.gl/xq26SH මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 9 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට

http://goo.gl/3VLoJJ මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_img

over 9 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

මහජන පෙත්සම් - පාර්ලිමේන්තුව තුල අතහැරදැමුණු මෙවලමක්

මහජන පෙත්සම් - පාර්ලිමේන්තුව තුල අතහැරදැමුණු මෙවලමක් - අසෝක ඔබේසේකරපාර්ලිමේන්තු මහජන පෙත්සම් යනු බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රද...

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.