සිංහල தமிழ் English
Medium_sambandan

රාජවරෝදයම් සම්පන්දන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_itak

ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය

077-1674306 [email protected]

026-2227520 / 011-2559787 [email protected]

සාරාංශය

#232

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#10

පක්ෂයේ ශේණිය

3

Times

නියෝජනය කළ වාර

1

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 10
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
277-01 (2020-08-20) Oral Contribution Page 60

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1933-05-02
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Patricks College, Jaffna, St. Anne's College, Kurunegala, St. Josephs College, Trincomalee
පාසැල 2: St. Sebastian's College, Moratuwa
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_itak ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_p01-tna දෙමළ ජාතික සන්ධානය,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No 176 Custom Road, Trincomalee & No. B12, Mahagamasekara Mawatha, Colombo 7.
Office: No.B12, Mahagamasegara Mawatha, Colombo 07.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077-1674306
දුරකථනය
නිවසේ: 026-2227520 / 011-2559787
Office:
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම:
ඊමේල්:
ජංගම:
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.