සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

Take Quiz

step 1

1. කිසිඳු ජනාධිපති මැතිවරනයකට මුහුණ දීමකින් තොරව ධූරයට පත් වූ විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ නම කුමක් ද?

step 2

2. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පක්ෂ නායකයා කවුරුන් ද?

step 3

3. 19වන සංශෝධනයෙන් සංශෝදිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය කොපමණ ද?

step 4

4. නිෂ්චිත යෝජනාවක් හෝ පනත් ක‍ෙටුම්පතක් සම්බන්දව අවසාන තීරණය ගැනීමට ප‍ෙර, ඊට පාර්ලිමේන්තු මණ්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමට සිදු කරන විදිමත් සාකච්චාව හඳුන්වන පාරිභාෂිත වචනය කුමක් ද?

step 5

5. 2020 අගෝස්තු 5වන දින පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දී වැඩිම මනාප චන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබාගත් මන්ත්‍රීවරයා කවුරුන්ද?

Quiz-icon-v2

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.