සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

Take Quiz

step 1

1. ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දැරීමෙන් තොරව ජනාධිපති තනතුරට පත් විධායක ජනාධිපතිවරුන් දෙදෙනා දැක්වෙන නිවැරදි පිළිතුර කුමක් ද?

step 2

2. ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති ප්‍රථම සහ එකම ජනමත විචාරණය පැවැත්වුනේ කුමන වසරේ දී ද?

step 3

3. 9 වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව තුල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් කොපමණ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබේ ද?

step 4

4. 9 වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව තුල ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් කොපමණ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබේ ද?

step 5

5. මෙරට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදි නාමය වන්නේ?

Quiz-icon-v2

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.