සිංහල தமிழ் English
Medium_ataulla

A. L. M. Athaullah

Member of Parliament (MP)

Icon_congress

National Congress (NC), from the Ampara district

672277231 [email protected]

SUMMARY

#155

Overall Rank

#1

Party Rank

12

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 58
281-03 (2021-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
281-03 (2021-01-07) Point of Order - Other
Page 41
281-02 (2021-01-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
280-05 (2020-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-10-06
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress National Congress (NC),
Contact
Telephone: 672277231
Email: athau[email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.