සිංහල தமிழ் English
Medium_alahapperuma

Dullas Alahapperuma

Minister - Power

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Matara district

413021900 / 112574922 [email protected]

SUMMARY

#86

Overall Rank

#43

Party Rank

50

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-04 (2021-03-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
282-04 (2021-03-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
282-04 (2021-03-24) Written Question- Response Page 9
282-03 (2021-03-23) Notification Page 7
282-03 (2021-03-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
282-03 (2021-03-23) Notification Page 6
282-03 (2021-03-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
282-03 (2021-03-23) Written Question- Response Page 12
282-01 (2021-03-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 72
282-01 (2021-03-09) Written Question- Response Page 70

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-05-14
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 413021900 / 112574922
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.