සිංහල தமிழ் English
Medium_sumanthiran

M.A Sumanthiran

Member of Parliament (MP)

Icon_itak

Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK), from the Jaffna district

0112366314/ 0112559352 [email protected]

SUMMARY

#54

Overall Rank

#4

Party Rank

48

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 17
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
282-15 (2021-04-23) Petitions
Page 6
282-15 (2021-04-23) Private Member's Bill - Administration (Public Interest)
Page 8
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 28
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 10
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 37
281-08 (2021-02-10) Oral Contribution Page 44
281-07 (2021-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
281-05 (2021-01-19) Oral Contribution Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-09-02
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Monash University, University of Madras
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK),
Contact
Telephone: 0112366314/ 0112559352
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.