සිංහල தமிழ் English
Medium_sumanthiran

M.A Sumanthiran

Member of Parliament (MP)

Icon_itak

Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK), from the Jaffna district

077-7314628 [email protected]

011-2367081 [email protected]

SUMMARY

#60

Overall Rank

#4

Party Rank

55

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 17
282-15 (2021-04-23) Petitions
Page 6
282-15 (2021-04-23) Private Member's Bill - Administration (Public Interest)
Page 8
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 28
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 10
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 37
281-08 (2021-02-10) Oral Contribution Page 44
281-07 (2021-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
281-05 (2021-01-19) Oral Contribution Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-09-02
Gender: Male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Monash University, University of Madras
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK),
Contact
Address
Residence: No 3/1 Daya Road, Colombo 06
Office: 3/1 Daya Road, Colombo 6, Colombo 06.
Email
Personal: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077-7314628
Telephone
Residence: 011-2367081
Office: 0112366314 / 011-2503107
Secretary Contact Information
Name: Ms. Priscilla Balachandran
Email: [email protected]
Mobile: 074-0105584
Telephone: 011-2366314 / 011-2503107

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.