සිංහල தமிழ் English
Medium_jayaratne

அநுராத ஜயரத்ன

இராஜாங்க அமைச்சர் - கிராமிய வயல்கள் மற்றும் அது சார்ந்த குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

712724724 / 718009009 [email protected]

சுருக்கம்

#156

மொத்த தரவரிசை

#93

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-01 (2021-03-09) Petitions
Page 67
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
280-12 (2020-12-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
280-12 (2020-12-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
280-12 (2020-12-05) Written Question- Response Page 21
280-12 (2020-12-05) Written Question- Response Page 12
280-12 (2020-12-05) Written Question- Response Page 20
280-09 (2020-12-02) Petitions
Page 6
280-06 (2020-11-28) Written Question- Response Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1985-12-22
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: LLB, University of Buckingham
Postgraduate: PGDip, International Economy, University of Harvard
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 712724724 / 718009009
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.