සිංහල தமிழ் English
Medium_chanaka

டி.வீ. சானக

இராஜாங்க அமைச்சர் - சுற்றுலாத்துறை மற்றும் கடற்றொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

0779039495 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#132

மொத்த தரவரிசை

#73

கட்சி தரவரிசை

24

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
281-04 (2021-01-08) Petitions
Page 6
281-04 (2021-01-08) Petitions
Page 6
281-03 (2021-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 69
281-03 (2021-01-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
281-02 (2021-01-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80
280-12 (2020-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
280-12 (2020-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1987-09-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Dikwella Vijitha Maha Vidylaya, Kegalle
Undergraduate: BSc. Construction management & Design
Postgraduate: MSc, in Spatial Planning (reading)
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: "Tharaka", South-Kudawella, Nakulugamuwa
Office: "தாரக", குடாவெல்ல - தெற்கு, நாகுலுகமுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0779039495
Telephone
Residence:
Office: 0112337629 / 011 2337627
Secretary Contact Information
Name: Mr.G.G.M.Ishara Hemantha
Email: [email protected]
Mobile: 0715554333
Telephone: 0773374333

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.