සිංහල தமிழ் English
Medium_hashim

கபீர் ஹஷீம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கேகாலை மாவட்டம்

[email protected]

0112689649 / 0352229664 [email protected]

சுருக்கம்

#50

மொத்த தரவரிசை

#22

கட்சி தரவரிசை

76

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 46
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution Page 41
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 60
282-15 (2021-04-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 16
282-03 (2021-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
282-03 (2021-03-23) Oral Contribution Page 34
282-02 (2021-03-10) Point of Order - Other
Page 64
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 65
281-06 (2021-01-20) Point of Order - Other
Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-05-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
Contact
Address
Residence: No 156,Lake Drive Colombo 08/ Ambanpitiya Estate Galigamuwa Town
Office: இல. 156, லேக் ட்ரைவ், கொழும்பு 08.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0112689649 / 0352229664
Office: 0352246461 / 0777485591
Secretary Contact Information
Name: Mr.Puthula Udagama
Email:
Mobile: 0775914997
Telephone: 0352246461

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.