සිංහල தமிழ் English

Blog / Analysis

Manthri.lk.270x220

over 8 years ago by Surekha Samarasena under Analysis

උගතුන් අතර හා කාන්තාවන් අතර රැකියා වියුක්තිය ඉහළට...!

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සමත් හා ඉහළ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා ඇති ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ රැකියා වියුක්තිය සා.පෙළ මට්ටමට උගත් හෝ ඊටත් වඩා...

Manthri.lk.270x220

over 8 years ago by Surekha Samarasena under Analysis

විශ්වවිද්‍යාල වලට නව නේවාසිකාගාර 60 ක්

විශ්වවිද්‍යාල වල නේවාසිකාගාර ඉදිකිරීමට රජය රුපියල් මිලියන 1052 ක ආයෝජනයක් කර ඇතැ‘ යි ද, ඒ අනුව සිසුන් 24,000 කට අලුතින් නේවාසිකාගාර පහසුක...

Manthri.lk.270x220

over 8 years ago by Surekha Samarasena under Analysis

ඖෂධ හිගයට පිළියම් කරන විට පේරාදෙණියේ වැරදි වැඩ...?

රජයේ රෝහල් වල ඖෂධ හිගයක් පවතින බවට පසුගිය දා මාධ්‍ය වාර්තා පල වූ අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය අප්‍රේල් 21 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අචල ජාගොඩගේ...

Medium_tag

over 8 years ago by Manthri.lk - Web Team under Analysis

Right to Information (RTI) Bill 2015 - Official Version

The Right to Information (RTI) Bill has been given Cabinet approval and is due to be passed as an Urgent Bill (an expedited legislative process). T...

Medium_dl-pr-053

over 8 years ago by manthri.lk - Web Team under Analysis

CARTOONS OF THE DAY 22/04/2015

A selection of the day's cartoons from English, Sinhala and Tamil print media…                 &nbs...

Medium_2015-600-1

over 8 years ago by manthri.lk - Web Team under Analysis

CARTOONS OF THE DAY 21/04/2015

A selection of the day's cartoons from English, Sinhala and Tamil print media…                 &nb...

Medium_cartoon

over 8 years ago by manthri.lk - Web Team under Analysis

CARTOONS OF THE DAY 20/04/2015

A selection of the day's cartoons from English, Sinhala and Tamil print media…                 ...

Medium_2015-600-1

over 8 years ago by manthri.lk - Web Team under Analysis

CARTOONS OF THE DAY 17/04/2015

A selection of the day's cartoons from English, Sinhala and Tamil print media…                 &nb...

Medium_sri-lanka-parliament-350x120

over 8 years ago by Asoka Obeyesekere under Analysis

19th Amendment: Understanding the Committee Stage of Parliament

  Much attention has been drawn to parliamentary process, particularly the committee stage of parliament, following the Supreme Court determi...

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.