සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_engpg1
Medium_engpg1
Medium_1
Medium_may-discussedeng
Medium_e
Medium_may-eng01eng
Medium_pg1
Medium_engpg1

4 months ago by Manthri.lk Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

මන්ත්‍රී ජී.ජී.පොන්නම්බලම් - පාර්ලිමේන්තු ප්‍රගති වාර්තාව

දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණේ (TNPF),පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජී.ජී. පොන්නම්බලම් ව අද පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඔහු 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුව තු...

Medium_1

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.