සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_1
Medium_1
Medium_d02
Medium_6
Medium_5636b4bab0d5834e7e0c33d6c9f561e1
Medium_istockphoto-1191225063-612x612

11 months ago by Manthri.lk Research Team under විශ්ලේෂණ

අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ අධ්‍යාපනයට ඇති බාධා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/06/21)

2022 ජුනි 21 පැවති කල් තැබීමේ යෝජනාව, අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ අධ්‍යාපනයට ඇති බාධා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව යි. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ඩලස් අලහප්පෙ...

Medium_eng
Medium_eng01
Medium_eng

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.