සිංහල தமிழ் English
Medium_23

වීරසුමන වීරසිංහ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_1

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, මාතර දිස්ත්‍රික්කය

077 3030394 [email protected]

041 3417194 [email protected]

සාරාංශය

#17

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#8

පක්ෂයේ ශේණිය

240

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 62
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 65
306-6 (2023-10-18) Written Question Page 20
306-6 (2023-10-18) Oral Contribution Page 27
306-6 (2023-10-18) Written Question Page 21
306-5 (2023-10-17) Adjournment Motion Type 2 Page 71
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 22
306-4 (2023-10-06) Written Question Page 16
306-4 (2023-10-06) Written Question Page 13
306-4 (2023-10-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 19

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1975-11-17
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Daerangala Kanishta Vidyalaya, Matara
පාසැල 2: St. Thomas' College, Matara
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_1 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: Sisildola Estate, Derangala, Pitabeddara.
Office: Sisildola Estate, Derangala, Pitabeddara.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 3030394
දුරකථනය
නිවසේ: 041 3417194
Office: 041 3417194
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr. G. Shantha Kumar
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 077 479843
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.