සිංහල தமிழ் English
Health

සෞඛ්‍ය

SUMMARY

996

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

166

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සෞඛ්‍ය includes below mentioned.

Services
සෞඛ්‍ය සේවා
Diseases
රෝග
Medicine
ඖෂධ
Medicine
ආයුර්වේද

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 6
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 9
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 37
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 7
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 10
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 8
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 13
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 7
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 9

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.