සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_pg02d01eng

15 days ago by Manthri.lk Research Team under විශ්ලේෂණ

ජනක රත්නායක ව තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමේ යෝජනාව - ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ (PUCSL) සභාපති ජනක රත්නායක මහතා ව ඔහුගේ තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට ගෙන ආ යෝජනාවට, මැයි 24 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව...

Medium_1
Medium_01eng
Medium_aaa01eng
Medium_1
Medium_2022
Medium_eng
Medium_15
Medium_eng01

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.