සිංහල தமிழ் English
Medium_noharatnalingam

சு. நோகராதலிங்கம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, வன்னி மாவட்டம்

071 6913069 [email protected]

021 2291523 / 024 2222977 [email protected]

சுருக்கம்

#149

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

35

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-4 (2023-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 54
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 26
305-7 (2023-08-24) Adjournment Motion Type 2 Page 100
304-7 (2023-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 48
302-3 (2023-03-09) Adjournment Motion Type 2 Page 50
301-3 (2023-02-10) Adjournment Motion Type 2 Page 54
299-04 (2022-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
299-02 (2022-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
298-04 (2022-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-07-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_telo தமிழீழ விடுதலை இயக்கம்,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 37/10, Katkuli, Vavuniya.
Office: இல. 37/10, கற்குழி, வவுனியா.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 6913069
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 021 2291523 / 024 2222977
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.A. Nagarajan
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 8767066
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.