සිංහල தமிழ் English
Medium_herath

விஜித ஹேரத்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_jjb

தேசிய மக்கள் சக்தி, கம்பஹா மாவட்டம்

071 4824345 [email protected]

011 2785612 / 033 2235406 [email protected]

சுருக்கம்

#28

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

153

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 35
306-7 (2023-10-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
306-6 (2023-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
306-2 (2023-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
306-1 (2023-10-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 130
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 31
305-5 (2023-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
305-2 (2023-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
305-1 (2023-08-08) Adjournment Motion Type 2 Page 158
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-01-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ananda College, Badulla
School 2: Bandarawela Central College
School 3: BSc, University of Kelaniya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_jjb தேசிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_1201 ஜனநாயகக் கட்சி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 464/20, Pannipitiya Road, Pelawatte, Battaramulla.
Office: இல. 464/20, பன்னிபிடிய வீதி, பெலவத்தை, பத்தரமுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4824345
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2785612 / 033 2235406
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.