සිංහල தமிழ் English
Medium_vacated

அஜித் நிவாட் கப்ரால்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

077 7308990 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#16

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

161

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 124
282-12 (2021-04-20) Adjournment Question - Response Page 70
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 24
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
282-08 (2021-04-06) Question by Private Notice – Response Page 27
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 18
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-12-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No.32/6, School Lane, Nawala.
Office: இல. 32/7, பாடசாலை வீதி, நாவல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7308990
Telephone
Residence:
Office: 011 2386849 / 011 2484882
Secretary Contact Information
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.