සිංහල தமிழ் English
Medium_nawaratne

அசங்க நவரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

077 2257596 [email protected]

037 2225570 [email protected]

சுருக்கம்

#198

மொத்த தரவரிசை

#127

கட்சி தரவரிசை

17

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 57
282-06 (2021-03-26) Petitions
Page 6
282-06 (2021-03-26) Petitions
Page 6
280-14 (2020-12-08) Petitions
Page 6
280-13 (2020-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
280-09 (2020-12-02) Petitions
Page 7
279-03 (2020-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 173

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-01-09
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Dr. Ranjith Navarathne; Founding Secretary of Sri Lanka Sri Lanka Mahajana Pakshaya
கல்வி
School: Maliyadeva College, Kurunegala
School 2: Sir John Kothalawala Maha Vidyalaya, Kurunegala
School 3: Nikawewa Dewanampiyatissa Central College, Moragollagama.
Undergraduate: University of Bangalore
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. C-27, NHDA Housing Complex, Welangolla Rd, Lake Round, Kurunegala.
Office: இல. 25, லின்க்வுட் பிரதேசம், வெஹெர, குருணாகல்
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 2257596
Telephone
Residence: 037 2225570
Office: 037 2229993
Secretary Contact Information
Name: Mr. Dushantha Alakoon
Email: [email protected]
Mobile: 077 2091926
Telephone: 037 2229993

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.