සිංහල தமிழ் English
Medium_sampath

சாமர சம்பத் தசனாயக

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

0552294749 [email protected]

சுருக்கம்

#94

மொத்த தரவரிசை

#47

கட்சி தரவரிசை

64

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 55
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 6
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
282-09 (2021-04-07) Adjournment Motion Type 2 Page 63
282-08 (2021-04-06) Petitions
Page 7
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
282-02 (2021-03-10) Point of Order - Other
Page 70
282-02 (2021-03-10) Point of Order - Other
Page 58
282-02 (2021-03-10) Point of Order - Other
Page 58
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 14

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: NO D-16 MP's housing complex Madiwela,Sri Jayawardanapura Kotte / Rathwatte mawatha,Badulla
Office: இல. 13, கங்கபட வீதி, பதுளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0552294749
Office: 0773435836 / 0553129006
Secretary Contact Information
Name: Mr.Nimal Weerasinghe
Email:
Mobile: 0718021530
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.