සිංහල தமிழ் English
Medium_amunugama

திலும் அமுனுகம

இராஜாங்க அமைச்சர் - வாகன ஒழுங்குறுத்துகை, பேருந்து போக்குவரத்துச் சேவைகள் மற்றும் புகையிரதப் பெட்டிகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

812499203 / 812213901 [email protected]

சுருக்கம்

#200

மொத்த தரவரிசை

#131

கட்சி தரவரிசை

8

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
280-14 (2020-12-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 54
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-05-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity college, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 812499203 / 812213901
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.