සිංහල தமிழ் English
Medium_kirindigoda

உதயன கிரிந்திகொட

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

0714488986 [email protected]

0812052205 [email protected]

சுருக்கம்

#151

மொத்த தரவரிசை

#90

கட்சி தரவரிசை

21

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 52
282-08 (2021-04-06) Point of Order - Other
Page 46
282-03 (2021-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
282-01 (2021-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 119
281-02 (2021-01-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
281-01 (2021-01-05) Oral Contribution Page 90
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
280-08 (2020-12-01) Petitions
Page 6
279-03 (2020-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
278-6 (2020-10-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: 2A Good Hope Mawatha, Ilukmodara, Gurudeniya, Kandy
Office: இல. 451, கீழ் மாடி, சட்டத்தரணிகள் அலுவலகக் கட்டடத்தொகுதி, விலியம் கொப்பலாவ மாவத்தை, கண்டி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0714488986
Telephone
Residence: 0812052205
Office: 0812385977
Secretary Contact Information
Name: Ms. MPM Kirindigoda
Email: [email protected]
Mobile: 0764110530 / 0715148
Telephone: 0703342078

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.