සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_10-13-1

almost 8 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

නිසි හා අනිසි භාවිතය තුළ දෝලනය වන රීති ප්‍රශ්න ක්‍රමවේදය

රීති ප්‍රශ්න යනු පාර්ලිමේන්තු විවාද තුළ ඉතා වැදගත් අංගයකි. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට රීති ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරිමට...

Medium_2

about 8 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

දේශපාලන පවුල් බූදල් අනුහස තවදුරටත් වලංගුද?

මීට පෙර Manthri.lk විශ්ලේෂණය මගින් අනාවරණය වූ පරිදි වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් 20% ක්ම පත් වී ඇත්තේ දේශපාලනයේ පවුල් අධිපතිත්වයෙනි...

Medium_2

about 8 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින 20% දේශපාලන පවුල් පෙලපත් වල බලපෑමෙන් පැමිණි වුවන් වන අතර එම ප්‍රවනතාවය වැඩි වෙමින් පවතී

දේශපාලකයෙකුට තේරීපත් වීමට අවශ්‍ය මොනවාද, සහ ඔහු දේශපාලන පවුලකින් පැමිණීම කොතරම් වැදගත්ද : එනම්,  ලගම පවුලේ සාමාජිකයකු හෝ ලඟම ඥාතියකු ජාතික...

Medium_2

about 8 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ කාන්තාවන් කොයිබට ද?

  Manthri.lk පෙර විශ්ලේෂණයකට අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ පාර්ලිමේන්තු දායකත්වයන් පිළිබදව දෙයාකාරයක විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉ...

Medium_logo

about 8 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (01/08/2014 - 07/08/2014)

http://goo.gl/Y2Ycvx  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  

Medium_logo

about 8 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (25/07/2014 - 31/07/2014)

http://goo.gl/Y2Ycvx  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  

Medium_9av0yd

about 8 years ago by manthri.lk - research team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ වාර්ගික අනන්‍යතාවක් සහිත පක්ෂ අතර සංවාදය - ඔවුනොවුන් මුහුවන්නේද? බෙදීම් තීව්‍ර කරන්නේද?

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ වලින් අඩක්ම (21 න් 12 ක්) නාමකරණය වී ඇත්තේ වාර්ගික අනන්‍යතාවක් සහිත පක්ෂ ලෙසයි:  එමග...

Medium_logo

about 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (18/07/2014 - 24/07/2014)

http://goo.gl/9tbjCL  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  

Medium_logo

about 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (11/07/2014 - 17/07/2014)

මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය  http://goo.gl/3CYCiY

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.