සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_logo

over 8 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (17/03/2014 - 22/03/2014)

http://goo.gl/NAccSw මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 8 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (10/03/2014 - 16/03/2014)

http://goo.gl/mPKwyT මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_mih2j7

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සීඝ්‍රයෙන් වයස්ගත වීමේ ලකුණු

ශ්‍රී ලංකාව ‘ජනගහනය වයස්ගත වීම’ සමිබන්ධ ගැටලුවට මුහුණ පා සිටින රටකි. ජනගහනය වයස්ගත වීම යනු සමස්ත ජනගහනය තුළ සිටින විශ්‍රරාමික ව...

Medium_logo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (01/03/2014 - 09/03/2014)

http://goo.gl/szksf9 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Manthri.lk.270x220

over 8 years ago by Manthri.lk - Web Team under විශ්ලේෂණ

Cartoons of the Day! (11/03/2014)

A selection of the day's cartoons from English, Sinhala and Tamil print media…                 ...

Medium_logo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (23/02/2014 - 01/03/2014)

http://goo.gl/1df3IE මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_hulv87

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමෙින්තු මන්තී‍්‍රවරුන්ගෙන් 1/3 ක්ම කල් තැබීමෙි යෝජනා ඉදිරිපත්කර නැත

පාර්ලිමෙින්තු කි‍්‍රයාවල්්ියට පලදායීව සහභාගීවීමට විවිධ වූ ඉඩ ප‍්‍රස්ථා තිබෙි. මෙම විවිධ වූ අවස්ථා උපරිම ලෙස ප‍්‍රයෝජනයට ගෙන...

Medium_logo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (09/02/2014 - 16/02/2014)

http://goo.gl/I4ZCH2 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_qota47

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

මන්ත‍්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක් රජයන ශී‍්‍ර ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ලිඛිත ප‍්‍රශ්න අවකාශය

  පාර්ලිමේන්තු ක‍්‍රමය තුළ ජනතා මතය නියෝජනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරුන්ට භාවිතා කළ හැකි ක‍්‍රමවේද ගණනාවක් ත...

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.