සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Manthri.lk.270x220
Manthri.lk.270x220
Manthri.lk.270x220
Manthri.lk.270x220
Manthri.lk.270x220
Manthri.lk.270x220
Manthri.lk.270x220

almost 7 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

අද 'අයවැය කතාව' පාර්ලිමේන්තුවට: ඔබ දැනගත යුතු කරුණු 5 ක්

සෑම මුදල් වර්ෂයක් සඳහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ‘අයවැය’ යනුවෙන් හැදින්වේ. මෙය සාමාන්‍ය මුදල් පනතකට...

Medium_september
Medium_untitled

almost 7 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් ‍කෝප් වාර්තාව

ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් ‍කෝප් වාර්තාව (2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැ...

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.