සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_17
Medium_l

over 6 years ago by manthri.lk under විශ්ලේෂණ

පෙත්සම් කාරක සභාව: කාර්යභාරය, බලතල හා ඵලදායිතාවය

‘පාර්ලිමේන්තුවේ - මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව‘ හඳුනාගත හැක්කේ, රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින් ගන්නා ලද ප්‍ර‍තිපත්තිමය තීරණයක් මත හෝ ක්&zw...

Medium_english-june
Medium_17
Medium_17
Medium_english
Medium_cover-image-8

over 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ප්‍ර‍මාණවත් ල‍ෙස ජනතාවට විවෘත නොවූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවල ක්‍රියාකාරීත්වය

රටක නීති සම්පාදන ක්‍රියාවලියට දායක වීමට අමතරව, රට‍ෙහි එදින‍ෙදා උද්ගතවන අර්බුද සඳහා පිළියම් ස‍ෙවීම ත්, ආණ්ඩුවේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම...

Medium_mace2b

over 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ රාජකීය නිලධාරියා - වේත්‍රධාරියා

මූලාසනයේ නියෝග පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ ක්‍රියාවට නංවන නිලධාරී මඩුල්ලේ එකම රාජකීය නිල තනතුර වේත්‍ර‍ධාරී ධුරයයි. මුල් කාල...

Medium_environment-sin-q1-2017-02copy

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.