සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_logo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (23/05/2014 - 29/05/2014)

http://goo.gl/yv53Zk මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_206ztqq

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ශ්‍රී.ල.නි.ප. 25% ක් සහ එ.ජ.නි.ස. 50% ක් කැසිනෝ සහන වලට විරුද්ධ වෙයි

ඒ අප්‍රේල් 24 සහ 25 යන දෙදින, ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන පනත යටතේ (2008 අංක 14) ගැසට් නියෝග තුනක් (අංක 1847/35-37) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය. ඒ සුප...

Medium_53kbvo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පිල් මාරු කල මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු වැඩකටයුතු සමාලෝචනය

පිල් මාරු කළ මන්ත්‍රීවරුන් තවදුරටත් ඡන්දදායකයින්ගේ අභිප්‍රායන් ඉෂ්ඨකරන්නේද යන්න ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්දයෙන් බරපතල තත්වයකි. පාර...

Medium_2pto0es

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ නවක මන්ත්‍රීවරුන්: විපක්ෂයේ අගනා මෙහෙවරක

වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225 අතරින් 88 ක් ම (38% ක්) නවක මන්ත්‍රීවරුන් වේ. එනම් ඔවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයකට පත්ව ඇත්තේ ...

Medium_logo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (16/05/2014 - 22/05/2014)

http://goo.gl/fF0Rpb මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (08/05/2014 - 15/05/2014)

http://goo.gl/nTSu4v  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 8 years ago by Manthri.lk - Web Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (01/05/2014 - 08/05/2014)

http://goo.gl/tYnr4n මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (16/04/2014 - 30/04/2014)

http://goo.gl/YYbv0r මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (07/04/2014 - 13/04/2014)

http://goo.gl/loJ9xCමෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.