සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_may-discussedeng
Medium_e
Medium_pg02d01eng

11 months ago by Manthri.lk Research Team under විශ්ලේෂණ

ජනක රත්නායක ව තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමේ යෝජනාව - ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ (PUCSL) සභාපති ජනක රත්නායක මහතා ව ඔහුගේ තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට ගෙන ආ යෝජනාවට, මැයි 24 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව...

Medium_pg1
Medium_defence-title
Medium_5636b4bab0d5834e7e0c33d6c9f561e1
Medium_eng01
Medium_eng
Medium_d01

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.