සිංහල தமிழ் English

ப்ளாக்

Medium_1-1
Medium_english
Medium_issue

10 months ago by Manthri.lk Research Team under ஆய்வறிக்கை

ජා.මු.අ. වාර්තා අංක 22/91 අනුව ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදකාරි තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/04/08)

මන්ත්‍රී රංජිත් බණ්ඩාර 2022 අප්‍රේල් 08වැනි දා මෙහෙම සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. "ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මඟින් ...

Medium_1-1
Medium_premalal
Medium_english
Medium_eng
Medium_d01
Medium_1-1

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.