සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanathan

අංගජන් රාමනාදන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_party

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

112081535 / 773827568 [email protected]

සාරාංශය

#206

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

7

Times

නියෝජනය කළ වාර

3

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
280-14 (2020-12-08) Oral Contribution Page 5
280-14 (2020-12-08) Announcement
Page 5
280-14 (2020-12-08) Oral Contribution Page 5
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1983-07-09
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_party ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112081535 / 773827568
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.