සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanathan

අංගජන් රාමනාදන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_party

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

077-3827568 [email protected]

011-2081535 / 076-648150 [email protected]

සාරාංශය

#212

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

8

Times

නියෝජනය කළ වාර

4

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
280-14 (2020-12-08) Oral Contribution Page 5
280-14 (2020-12-08) Oral Contribution Page 5
280-14 (2020-12-08) Announcement
Page 5
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1983-07-09
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_party ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය,
Contact
Address
Residence: No 40 Boswell Place, Colombo 06. No 185, Temple Raod, Jaffna.
Office: අංක 50, සුවිසුද්ධාරාම පාර, කොළඹ 06.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077-3827568
දුරකථනය
Residence: 011-2081535 / 076-648150
Office: 011-2777438 / 011-2777439
Secretary Contact Information
Name:
ඊමේල්:
Mobile:
දුරකථනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.