සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanathan

அங்கஜன் இராமநாதன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_party

இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

112081535 / 773827568 [email protected]

சுருக்கம்

#206

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

7

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
280-14 (2020-12-08) Announcement
Page 5
280-14 (2020-12-08) Oral Contribution Page 5
280-14 (2020-12-08) Oral Contribution Page 5
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1983-07-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_party இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி,
தொடர்பு
Telephone: 112081535 / 773827568
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.